FASTIGHET

Fastighetsförsäkring för dig som...

...äger en fastighet som du hyr ut.

Grundskydd
De grundskydd vi erbjuder dig som fastighetsägare är:

-Egendomsförsäkring
-Hyresförlustförsäkring
-Ansvarsförsäkring

Utöver grundskyddet kan du, beroende på ditt behov, teckna tilläggsförsäkringar. Här är två av de vanligaste:

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen betalar ombudskostnader i tvist som har samband
med den försäkrade fastigheten.

Maskinförsäkring för byggnad
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på system och
anläggningar i försäkrad byggnad, till exempel system för vatten,
värme, avlopp, ventilation och gas eller hissar och
tvättstugemaskiner.

Läs mer i förköp och villkor.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

Tips & Aktuellt

Photo by Chris Karidis on Unsplash

Undvik brand

Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier. En brandsläckare bör också finnas. Läs mer för fler tips!

blog_vattenskada

Förebygg och begränsa läckage

Det finns mycket du själv kan göra för att begränsa riskerna för vattenläckage hemma. Här får du några enkla tips!

Stångenäs Försäkringsbolag

– det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sen 1855

Skeppargatan 4D, 453 35 Lysekil

Tel: 0523 – 482 32  

info@stangenasfb.se