IDENTITETSSTÖLD

Om du draddas av identitetsstöld

Id-stöldskyddet förebygger, upptäcker och begränsar identitetsstölder. Om någon obehörig skulle komma över och använda dina person- eller inloggningsuppgifter, och använda dem för olika former av bedrägeri, så hjälper vi dig. Du behöver bara ringa 0771-18 10 10, där svarar Länsförsäkringars id-skydd.

Förebygga – du kan ringa och få tips om hur man kan förebygga identitetskapning.

Upptäcka – hjälper till att kartlägga om en identitetsstöld ägt rum och vidtar nödvändiga åtgärder samt upplyser dig om vad du bör göra.

Begränsa – vid en identitetsstöld hjälper de till att begränsa konsekvenserna och förebygga ekonomisk förlust. Exempel på sådana åtgärder är:

  • Anmäla identitetsstölden till polisen
  • Tillbakavisa obefogade betalningskrav
  • Registrera en bedrägerispärr
  • Se till att oriktiga anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser raderas
  • Överklaga beslut om du råkat ut för lagfartskapning

Om du hamnar i en rättstvist till följd av identitetsstölden kan i vissa fall rättsskyddet i hemförsäkringen ersätta ombuds- och rättegångskostnader med upp till 200 000 kronor. Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 20 procent.

Stångenäs Försäkringsbolag

– det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sen 1855

Kyrkvägen 26 B, 454 30 Brastad

Tel: 0523 – 48 232  |  Fax: 0523 – 47 300

info@stangenasfb.se