blog_vattenskada

Förebygg och begränsa läckage

  • Kontrollera att skarvar och rörgenomgångar är täta i vägg- och golvbeklädnader.
  • Rensa golvbrunn och avlopp vid tvättställ regelbundet (varje halvår).
  • Kontrollera även att golvmattan vid golvbrunnen är hel och att det finns klämring i brunnen.
  • Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står och droppar (känn med handen). Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Stäng kranen när du inte diskar.
  • Diskmaskinen bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter.
  • Kontrollera regelbundet att värmepannan, värmeväxlaren eller elementen inte står och smygläcker, luftningsventilerna är särskilt viktiga.
  • Huvudkranen till vattensystemet bör alla i familjen känna till var den finns och hur den fungerar.