FASTIGHET

Fastighetsförsäkring för dig som...

...äger en fastighet som du hyr ut.

Grundskydd
De grundskydd vi erbjuder dig som fastighetsägare är:

-Egendomsförsäkring
-Hyresförlustförsäkring
-Ansvarsförsäkring

Utöver grundskyddet kan du, beroende på ditt behov, teckna tilläggsförsäkringar. Här är två av de vanligaste:

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen betalar ombudskostnader i tvist som har samband
med den försäkrade fastigheten.

Maskinförsäkring för byggnad
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på system och
anläggningar i försäkrad byggnad, till exempel system för vatten,
värme, avlopp, ventilation och gas eller hissar och
tvättstugemaskiner.

Läs mer i förköp och villkor.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

Tips & Aktuellt

blog_inbrott

Försvåra inbrott

Oroar du dig för inbrott när du är bortrest? Gör det svårare för tjuven genom att förse ytterdörrarna med bakkantsbeslag, godkända lås och säkerhetsbleck. Om de ändå skulle ta sig in är det bra att ha foton eller märkning på värdeföremål. Klicka vidare för fler tips!

Stångenäs Försäkringsbolag

– det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sen 1855

Skeppargatan 4D, 453 35 Lysekil

Tel: 0523 – 482 32  

info@stangenasfb.se