VÅRA FöRSÄKRINGAR

Allt du behöver veta om ditt lokala försäkringsbolag och våra försäkringar

Stångenäs Försäkringsbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag som tecknar försäkringar i närområdet. Ömsesidigt betyder att du som tecknar försäkring hos oss också är delägare. Du har möjlighet att ta del i årsmötet och ha synpunkter.

Vår verksamhet drivs personligt, enkelt och nära. Vi känner området och våra kunder, använder oss av lokala skadereglerare och hantverkare för bästa möjliga service.

Du som försäkringstagare kan känna dig trygg genom vår återförsäkring som vi har med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän där du också kan placera dina övriga försäkringar för ett totalt försäkringsskydd och få rabatter.

Våra försäkringar är prisvärda med låg självrisk och premie. Vi vågar påstå att vi tål att jämföras med de rikstäckande försäkringsbolagen.

Vad tycker du är viktigt att veta om din försäkring? Om du tänker som vi så är det bland annat att:

lightbulb

Försäkringen är tydlig - det ska vara enkelt att förstå vad som ingår i försäkringen, när den gäller och vad du kan få ersättning för.

hands

Du får personlig hjälp och det är enkelt att ta kontakt. Oss kan du ringa, utan lång telefonkö, maila eller träffa på kontoret.

fast_phone

Du får snabb respons, oavsett ärende, men det är speciellt viktigt när det gäller skadehantering. Det är ju tråkigt ändå …

Lokal försäkring för dig som bor i någon av följande kommuner:

  • Lysekil

  • Tanum

  • Uddevalla

  • Sotenäs

  • Munkedal

Vill du veta mer? Ring eller skriv!

Lokal försäkring för dig som bor i någon av följande kommuner:

  • Lysekil

  • Tanum

  • Uddevalla

  • Sotenäs

  • Munkedal

Vill du veta mer? Ring eller skriv!

Våra försäkringar

VillaHemförsäkring

Villa-hemförsäkring för dig som behöver en försäkring för ditt bostadshus. Tillsammans med din försäkring för lösöre bildar de en s.k. Villahemförsäkring. Det betyder att dina ägodelar är skyddade på samma sätt som med en vanlig hemförsäkring. Dessutom är ditt bostadshus och andra byggnader på din tomt skyddade.

Läs mer about VillaHemförsäkring

Hemförsäkring

Hemförsäkring är grundstommen i din boendeförsäkring. Den ger dig möjlighet till ersättning vid t.ex. stöld, brand eller när du råkar ut för något under resan. Allriskförsäkringen ger dig hjälp även när du råkar orsaka skadan själv.

Läs mer about Hemförsäkring

Fritidshusförsäkring

Försäkringen som ger ditt fritidshus ett brett skydd mot skador, olyckor och stölder. Försäkringen gäller på den fastighet som anges i försäkringsbrevet.

Läs mer about Fritidshusförsäkring

Gårds- & Lantbruksförsäkring

Lantbruksförsäkringen är till för dig som äger en gård och har lantbruksdrift som omsätter över ett prisbasbelopp. Gårdsförsäkring är alternativet för dig som har mycket liten drift på en fastighet med typiska gårdsbyggnader som t.ex en ladugård eller annan typ av ekonomibyggnad.

Läs mer about Gårds- & Lantbruksförsäkring

Fastighet

Fastighetsförsäkring är till för dig som äger en fastighet som du hyr ut. Vi erbjuder ett grundskydd som består av egendomsförsäkring, hyresförlustförsäkring och ansvarsförsäkring. Utöver grundskyddet kan du teckna olika tilläggsförsäkringar.

Läs mer about Fastighet

Företagsförsäkring

Företagsförsäkringen kan tecknas av dig som driver ett mindre företag. Grundskyddet inbegriper egendomsskydd, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. För att försäkringen skall passa din verksamhet kan du komplettera grundförsäkringen med ett antal tilläggsprodukter.

Läs mer about Företagsförsäkring