OM OSS

Stångenäs Försäkringsbolag – din trygghet sedan 1855

Historik:

Stångenäs Försäkringsbolag är ett lokalt fristående bolag som bildades redan år 1855 under namnet Stångenäs Härads Brandstodsbolag. Försäkringstagare då var i huvudsak ortens lantbrukare. Man betalade ingen premie utan vid skada delade medlemmarna på skadekostnaden. Från och med 1917 betalas årliga premier.

Idag:

Bolaget tecknar idag för egen räkning hem-, villa-, fritidshus-, lantbruk-, fastigheter- och småföretagarförsäkringar i Lysekil, Tanum, Sotenäs, Uddevalla och Munkedals kommuner.

För ett komplett försäkringsskydd kontakta kundvårdsgruppen på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän på 031-702 14 76 eller via mail: kundvardsgruppen@gbg.lansforsakringar.se  gällande försäkringar som t.ex. bil, båt, olycksfall mm.

Vi har låga premier och självrisker. Vi uppskattar goda, långa och nära relationer med våra försäkringstagare.

Vi arbetar kontinuerligt för att vara så hållbara och miljöanpassade som möjligt.

Det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sedan 1855!

om_oss_personal

Våra värderingar

lightbulb

Försäkringen är tydlig - det ska vara enkelt att förstå vad som ingår i försäkringen, när den gäller och vad du kan få ersättning för.

hands

Du får personlig hjälp och det är enkelt att ta kontakt. Oss kan du ringa, utan lång telefonkö, maila eller träffa på kontoret.

fast_phone

Du får snabb respons, oavsett ärende, men det är speciellt viktigt när det gäller skadehantering. Det är ju tråkigt ändå …

Stångenäs Försäkringsbolag

– det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sen 1855

Skeppargatan 4D, 453 35 Lysekil

Tel: 0523 – 482 32  

info@stangenasfb.se