VILLAHEM

Villahemförsäkring för dig som...

...behöver en försäkring för ditt bostadshus. Tillsammans med din försäkring för lösöre bildar de en s.k. villahemförsäkring. Det betyder att dina ägodelar är skyddade på samma sätt som med en vanlig hemförsäkring. Dessutom är ditt bostadshus och andra byggnader på din tomt skyddade. För dig som bor på en fastighet med ladugård eller ekonomibyggnader är tillägget Gårdsförsäkring ett alternativ.

Byggnader: Bostadshus är i de allra flesta fall fullvärdesförsäkrade, vilket innebär att om huset blir totalskadat vid t.ex. en brand ska en likadan byggnad uppföras. Byggnaden ska vara så lik den förstörda som det går att komma.

För äldre byggnader på tomten eller byggnader som är i mindre bra skick, d.v.s. där det redan finns ett stort renoveringsbehov, tecknas en s.k. förstariskförsäkring. Där gäller en högsta ersättning med det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Var gäller försäkringen? Villahemförsäkringen gäller inom Norden. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

För vem gäller försäkringen? Villahemförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare och de i hushållet som är folkbokförda på samma adress och är en del av ditt hushåll.

Vad ingår?

Egendomsskydd

Skydd för stöld, skadegörelse, brand, storm, naturskador, skadedjurssanering mm.

Personskydd

Krisförsäkring, skydd vid id-stöld, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

Reseskydd

Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård till följd av akut sjukdom eller olycksfall på resa.

Vad ingår inte?

Skada på fordon

Skada på bilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar,
motorbåtar, större båtar och luftfarkoster samt
utrustning till dessa.

Skada på egendom ej avsedd för privat bruk

Exempelvis saker som används i arbetet.

Skada på ej lagliga föremål

Skada på egendom som du enligt lag ej får ha eller använda.

Förlust på kort och konto

Förlust på grund av att någon utan tillåtelse använder dina konton eller kort.

Tilläggsförsäkringar

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd är ett komplement till det reseskydd du har i din hemförsäkring.

 Läs mer här

Allrisk byggnad

Allrisk byggnad är ett komplement till din villa- eller villahemförsäkring

Läs mer här

Privatolycksfall

Privatolycksfallsförsäkring gäller om du skadar dig i en olycka på fritiden eller på arbetet. En enkel olycksfallsförsäkring som ett komplement till annan olycksfallsförsäkring.

Läs mer här

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

Tips & Aktuellt

Photo by Courtney Cook on Unsplash

Elda säkert i trädgården

Den här tiden på året är det många som eldar i trädgården och risken för gräsbränder är som störst innan det nya gräset fått fart.

Photo by Chris Karidis on Unsplash

Undvik brand

Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier. En brandsläckare bör också finnas. Läs mer för fler tips!

Stångenäs Försäkringsbolag

– det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sen 1855

Skeppargatan 4D, 453 35 Lysekil

Tel: 0523 – 482 32  

info@stangenasfb.se