Gård och Lantbruk

Gårdsförsäkring eller lantbruksföretag?

Lantbruksförsäkringen är till för dig som äger en gård och har lantbruksdrift som omsätter över ett prisbasbelopp. Gårdsförsäkring är alternativet för dig som har mycket liten drift på en fastighet med typiska gårdsbyggnader. Det kan vara en ladugård eller någon annan typ av ekonomibyggnad. Oavsett om du bedriver lantbruksverksamhet eller inte så har vi rätt försäkring för dig!

De flesta kunder kombinerar Lantbruks- eller Gårdsförsäkring med en vanlig Villahemförsäkring. Har du skog så bör du komplettera med Skogsförsäkring – SkogBas som gäller vid brand, skadegörelse och stöld medan SkogMer även omfattar storm- och snöskador samt vissa angrepp på föryngring.

För äldre byggnader på tomten eller byggnader som är i mindre bra skick, d.v.s. där det redan finns ett stort renoveringsbehov, tecknas en s.k. förstariskförsäkring. Där gäller en högsta ersättning med det belopp som anges i försäkringsbrevet.

 

Vad ingår?

Egendomsförsäkring

Skydd för stöld, tjuvslakt, skadegörelse, brand, storm, naturskador, skadedjurssanering. Skada på egendom genom kollision, vältning,
påkörning och dikeskörning samt på transporterat gods mm.

Personskydd

Krisförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskydd.

Vad ingår inte?

Skada på fordon

Skada på bilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar,
släpfordon, fyrhjulingar, vatten och luftfarkoster samt
utrustning till dessa.

Skada på växthus

Gäller inte för skada på växthus och egendom däri.

Skada på djur

Gäller inte skada på andra djur än nötkreatur, får, getter, grisar och fjäderfän.

Skada på ej lagliga föremål

Skada på egendom som du enligt lag ej får ha eller använda.

Tilläggsförsäkringar

Skogsförsäkring

Välj mellan Bas-, Mer- och Maxförsäkring

Allrisk gårdslösöre

En allriskförsäkring för ditt gårdslösöre.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

Tips & Aktuellt

Elda Säkert i trädgården

Elda Säkert i trädgården

Den här tiden på året är det många som eldar i trädgården och risken för gräsbränder är som störst innan det nya gräset fått fart.

Undvik brand

Undvik brand

Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier. En brandsläckare bör också finnas. Läs mer för fler tips!

Stångenäs Försäkringsbolag

– det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sen 1855

Kyrkvägen 26 B, 454 30 Brastad

Tel: 0523 – 48 232  |  Fax: 0523 – 47 300

info@stangenasfb.se