OM VÅRA ÅSIKTER GÅR ISÄR

Om våra åsikter går isär

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvarig. Du når oss på telefon 0523-48232 eller via e-post info@stangenasfb.se

Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig med tvistefråga som inte är av medicinsk karaktär.
Allmänna Reklamationsnämnden
Telefon 08-508 860 00
www.arn.se

När det gäller medicinska frågor kan Personförsäkringsnämnden lämna yttranden.
Personförsäkringsnämnden
Telefon 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se

När det gäller rättsskyddsfrågor kan du få ditt ärende prövat i Ombudskostnadsnämnden eller Nämnden för rättsskyddsfrågor.
Ombudskostnadsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor
Telefon 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se

Prövningen i dessa nämnder är kostnadsfri för dig utom vid prövning i Ombudskostnadsnämnden där en avgift tas ut. Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.

Stångenäs Försäkringsbolag

– det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sen 1855

Skeppargatan 4D, 453 35 Lysekil

Tel: 0523 – 482 32  

info@stangenasfb.se