Gård och Lantbruk

Gårdsförsäkring eller lantbruksföretag?

Lantbruksförsäkringen är till för dig som äger en gård och har lantbruksdrift som omsätter över ett prisbasbelopp. Gårdsförsäkring är alternativet för dig som har mycket liten drift på en fastighet med typiska gårdsbyggnader. Det kan vara en ladugård eller någon annan typ av ekonomibyggnad. Oavsett om du bedriver lantbruksverksamhet eller inte så har vi rätt försäkring för dig!

De flesta kunder kombinerar Lantbruks- eller Gårdsförsäkring med en vanlig Villahemförsäkring. Har du skog så bör du komplettera med Skogsförsäkring – SkogBas som gäller vid brand, skadegörelse och stöld medan SkogMer även omfattar storm- och snöskador samt vissa angrepp på föryngring.

För äldre byggnader på tomten eller byggnader som är i mindre bra skick, d.v.s. där det redan finns ett stort renoveringsbehov, tecknas en s.k. förstariskförsäkring. Där gäller en högsta ersättning med det belopp som anges i försäkringsbrevet.

 

Vad ingår?

Egendomsförsäkring

Skydd för stöld, tjuvslakt, skadegörelse, brand, storm, naturskador, skadedjurssanering. Skada på egendom genom kollision, vältning,
påkörning och dikeskörning samt på transporterat gods mm.

Personskydd

Krisförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskydd.

Vad ingår inte?

Skada på fordon

Skada på bilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar,
släpfordon, fyrhjulingar, vatten och luftfarkoster samt
utrustning till dessa.

Skada på växthus

Gäller inte för skada på växthus och egendom däri.

Skada på djur

Gäller inte skada på andra djur än nötkreatur, får, getter, grisar och fjäderfän.

Skada på ej lagliga föremål

Skada på egendom som du enligt lag ej får ha eller använda.

Tilläggsförsäkringar

Skogsförsäkring

Välj mellan Bas-, Mer- och Maxförsäkring

Allrisk gårdslösöre

En allriskförsäkring för ditt gårdslösöre.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

ladda_ner

Här kan du ladda ner och läsa mer i detalj om din försäkring. Med hjälp av produkt-faktabladet kan du också enkelt jämföra med andra försäkringar.

Tips & Aktuellt

blog_vattenskada

Förebygg och begränsa läckage

Det finns mycket du själv kan göra för att begränsa riskerna för vattenläckage hemma. Här får du några enkla tips!

blog_inbrott

Försvåra inbrott

Oroar du dig för inbrott när du är bortrest? Gör det svårare för tjuven genom att förse ytterdörrarna med bakkantsbeslag, godkända lås och säkerhetsbleck. Om de ändå skulle ta sig in är det bra att ha foton eller märkning på värdeföremål. Klicka vidare för fler tips!

Stångenäs Försäkringsbolag

– det lokala försäkringsbolaget för din trygghet sen 1855

Kyrkvägen 26 B, 454 30 Brastad

Tel: 0523 – 482 32  |  Fax: 0523 – 473 00

info@stangenasfb.se