Vinterhus

Råd och tips för att vintersäkra fritidshuset.

Säkra ditt fritidshus inför vintern!

Tänk på att när du lämnar ditt fritidshus under vintermånaderna  att inte enbart stänga och låsa.

Förbered huset inför vintern så klarar det sig fint.

Checklista—Inomhus

 • Stäng av huvudvattenkranen och töm alla vattenledningar. Öppna alla andra kranar och tappa ur vattnet ur ledningarna vid lägsta punkt. Detta görs för att undvika att vattenfyllda rör fryser. Om de fryser så kan de spricka och orsaka stora skador. Lämna kranar öppna, kom ihåg att stänga dem när du slår på huvudkranen på våren.
 • Frostskydda alla vattenlås.
 • Töm varmvattensberedaren.
 • För att minska risken för frysskador bör isolerade hus hålla en grundvärme på minst 15 grader hela vintern samt kontinuerlig tillsyn. OBS! Om du inte har grundvärme på och har ett hus med vattenelement är det viktigt att hela systemet töms på vatten. Tala med en fackman om du inte vet hur man gör.

Checklista—Utomhus

 • Rensa alla hängrännor från barr och löv. Blir det stopp finns risken att smältvatten tränger in i huset.
 • Placera rännor under stuprören så att vatten leds bort från huset.
 • Se till att alla dörrar och fönster är hela, låsta och stängda.
 • Ställ in utemöblerna under tak.

Skydda mot inbrott

Att förebygga inbrott handlar till stor del om att försvåra för tjuven att ta sig in i ditt hem. Det kan du göra genom att t ex förbättra lås, fönster och dörrar samt installera larm. Just fönster och dörrar är de vanligaste ingångarna för tjuven. Förvara inte värdefulla saker i fritidshuset och be gärna grannen titta till stugan med jämna mellanrum.

 • Ha alltid godkända lås.
 • Lär känna grannarna - starta gärna en samverkansgrupp.
 • Undvik att ha värdefulla saker i stugan.
 • Montera timer på ett par lampor och en radio.
 • Installera larm.