blog_inbrott

Försvåra inbrott

  • Förse ytterdörrarna med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på ytterdörrarna.
  • Installera inbrottslarm godkänt av Stöldskyddsföreningen och monterat av certifierad installatör.
  • Värdera, märk, fotografera eller videofilma värdeföremål. Anteckna tillverkningsnummer.
  • Tänk på att både polisen och försäkringsbolagen har märkningssystem du kan nyttja.