styrelse_portal

Vad gäller för dig som tar emot flyktningar i ditt hem?

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina och engagemanget i Sverige för att erbjuda flyktingar tak över huvudet är stort . Det kan vara tryggt att veta för dig som öppnar upp ditt hem och har din hemförsäkring hos oss, att den även gäller för flyktingar som bor hos dig. Det innebär att de har samma försäkringsskydd som du, det vill säga egendoms-, rese-, ansvars-, överfalls- och rättsskydd. Du behöver inte anmäla att du har flyktingar boende hos dig eller ändra antalet hushållsmedlemmar i försäkringen. Det kostar inget extra och det finns ingen begränsning på hur många du får ha boende hos dig. För att flyktingen ska kunna omfattas av din hemförsäkring krävs:

  1. Personen eller personerna är bosatta i samma bostad som du.
  2. Personen får inte vara folkbokförd i Sverige.
  3. Att du tar emot flyktingarna utan att få ersättning från exempelvis kommunen.