Photo by Ethan Robertson on Unsplash
Photo by Ethan Robertson on Unsplash

Information om vad som gäller angående Coronaviruset

Så gäller din reseförsäkring

Reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Här är vad som gäller om du tänker resa utomlands, vill ställa in en bokad resa, om din resa blir inställd eller om du befinner dig utomlands.

  • Kontrollera UD:s reserekommendationer, de påverkar hur din reseförsäkring gäller.
  • Om du reser trots att UD avråder, behöver du vara uppmärksam på att din reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen, inte gäller om du blir sjuk i covid-19.

Frågor och svar

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag vill ställa in en planerad resa?

Avbeställningsskyddet finns i vårt utökade reseskydd. Det utökade reseskyddet .är en tilläggsförsäkring på din hemförsäkring. För att ta reda på om det utökade reseskyddet ingår i din hemförsäkring kan du titta på ditt försäkringsbrev, logga in på mina sidor eller höra av dig till oss.

Avbeställningsskyddet gäller om du blir akut sjuk innan avresa och därför inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av att UD avråder från resor. Vi rekommenderar dig att kontakta researrangören eller flygbolaget för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan. Du kan också läsa om dina rättigheter hos Konsument Europa.

Viktigt att tänka på

Trots att UD inte avråder från resor kan det vara besvärligt att resa i sommar. Om smittspridningen ökar kan ett land väldigt snabbt besluta om vilka andra länders medborgare det vill släppa in, testning av resenärer, karantänsregler, utegångsförbud mm. Det är inte heller självklart att turister tas emot i sjukvården. Vi ersätter inte merkostnader, reseavbrott m.m. om du måste sitta i karantän på grund av risk för smittspridning.

Det är därför mycket viktigt att du håller dig informerad om situationen på resmålet och vilka lokala bestämmelser som råder. Kolla också upp och följ reserekommendationerna på UD:s webbplats.

Ladda gärna ned UD:s app Resklar.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag reser utomlands trots UD:s avrådan?

Så länge UD avråder från resor utomlands behöver du vara uppmärksam på att din reseförsäkring, som ingår i hemförsäkringen, inte gäller för skador som har samband med situationen som gör att UD avråder. Det innebär att försäkringen inte gäller alls om du blir sjuk i covid-19. Men det innebär också att vi inte ersätter merkostnader, reseavbrott mm om du måste sitta i karantän eller inte kan ta dig hem.

Svenska ambassader och konsulat kan ha begränsade möjligheter att bistå svenskar på plats och kommer inte att kunna hjälpa med transport till Sverige för den som har svårt att ta sig hem.

Kolla upp och följ reserekommendationerna på UD:s webbplats. Läs mer om vad avrådan från UD innebär. Det är fortfarande ett rörligt läge och därför är det viktigt att du som resenär håller dig informerad lokalt och de lokala anvisningar som råder.

Ladda gärna ned UD:s app Resklar.

Jag har varit sjuk i covid-19 men känner mig frisk nu och vill resa. Hur gäller min försäkring?

Försäkringen gäller som vanligt om du reser till land dit UD inte längre avråder från resor.

Men - det finns en risk för att försäkringen inte gäller på grund av ditt hälsotillstånd. Du bör därför göra en medicinsk förhandsbedömning av hur din sjukdom kan påverkas av resan. Försäkringen ersätter inte kostnader för vård om din sjukdom förvärras när du är utomlands. Covid-19 är en ny sjukdom och man vet därför fortfarande inte om sjukdomen kan innebära problem på sikt som exempelvis nedsatt lungfunktion.

Här kan du läsa mer om Medicinskt förhandsbesked.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag vill åka hem på grund av oro?

Försäkringen ersätter inte en hemresa för att undvika smitta eller på grund av oro.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag blir akut sjuk utomlands?

Om du redan var på resmålet när UD:s avrådan om resor utomlands kom och blir akut sjuk, betalar hemförsäkringen nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.

Efter tre månader, räknat från UD:s avrådan den 14 mars, gäller inte försäkringen om du blir sjuk i covid-19 eller vid andra händelser som är relaterade till covid-19, exempelvis om du hamnar i karantän eller inte kan ta dig hem. Det här gäller för alla de länder som UD avråder från att resa till och så länge avrådan kvarstår.