top_hem

Bolagsstämma

Delägare i Stångenäs Försäkringsbolag kallas till ordinarie bolagsstämma.
Tisdagen den 11 maj 2021, kl 18.00 på Vann Spa & Konferans
På grund av Covid 19 är det enbart Bolagsstämma med enklare förtäring. Anmäl enbart en från varje hushåll. Det går att deltaga digitalt om man önskar.
Stadgeenliga ärenden.
Anmälan senast 7 maj till 0523-48232 eller info@stangenasfb.se

Välkomna!
STYRELSEN